بیمه موبایل یکی از انواع بیمه‌ها، دقیقا مانند بیمه اتومبیل، آتش سوزی، درمان و غیره است که شرکت بیمه‌گذار در ازای دریافت هزینه مشخصی متعهد می‌شود تا خسارات ناشی از حوادث احتمالی که ممکن است برای گوشی موبایل رخ دهد را پرداخت کند.

اکثر شرکت‌های بیمه‌گذار، بندهایی را در اسناد بیمه‌نامه خود قرارداده‌اند که به آن خطرات تحت پوشش بیمه گفته‌ می‌شود. شرکت بیمه‌گذار با توجه به سیاست‌های کاری خود، خطرات تحت پوشش بیمه موبایل را تنظیم می‌کند و شامل حوادثی است که گارانتی‌های گوشی موبایل آنها را پوشش نمی‌دهند و از طرفی دیگر با افزایش قیمت گوشی موبایل در ایران، به شدت مورد استقبال کاربران ایرانی قرار گرفته‌اند.

بیمه سامان یکی از بهترین شرکت‌های بیمه‌گذار در این حوزه است که بهترین و کامل‌ترین سرویس و خدمات بیمه موبایل را ارائه می‌کند. 

خطرات تحت پوشش بیمه سامان شامل آبدیدگی، نم‌زدگی، نوسانات برق، القاء الکتریکی، ضربه خوردگی، شکست، آتشسوزی، انفجار، سیل و طوفان، سرقت با شکست حرز فقط از (منزل، محل کار و خودرو)، براین اساس در مقطع اعلام خسارت بیمه گذار موظف به ارائه تأییدیه کتبی مراجع انتظامی و قضایی مبنی بر احراز شرایط شکست حرز (مشهود بودن آثار سرقت از قبیل شکست شیشه، قفل و درب) خواهد بود، درغیر این صورت بیمه‌گر در قبال خسارت مربوطه تعهدی نخواهد داشت.

عهدات بیمه سامان:

خدمات بیمه‌ای و مسئولیت بیمه‌گر در قبال خسارات وارده به تجهیزات و دستگاه‌های بیمه شده تحت این بیمه نامه به موارد ذیل محدود بوده و شامل حالتی دیگر نخواهد بود:

جبران هزینه های تحمیل شده به بیمه گذار جهت تعمیر دستگاه آسیب دیده شامل هزینه تامین قطعات لازمه و هزینه دستمزد مرکز تعمیرات. * بیمه گر در دوره تسری بیمه نامه فوق، صرفا یک نوبت بابت هزینه تعمیرات انجام شده خسارت پرداخت خواهد نمود.

بیمه‌گر در دوره تسری بیمه نامه فوق، صرفاً یک نوبت بابت هزینه تعمیرات انجام شده خسارت پرداخت خواهد نمود.

جبران خسارت کلی (Total Loss) تجهیزاتی که مطابق نظر رسمی مراکز تخصصی و معتبر خدمات فنی تجهیزات الکترونیک شرکت بیمه سامان، قابل تعمیر نمی‌باشند.

برای کسب اطلاعات بیشتر و محاسبه حق بیمه موبایل به آدرس اینترنتی www.si24.ir مراجعه کنید و با استفاده از کد تخفیف 50 درصدی وی دو سل "k204169a" موبایل خود را به صورت آنلاین و بدون نیاز به مراجعه حضوری بیمه کنید.